Förvaltningsrådet valde in tre nya medlemmar till Veritas styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd har på sitt höstmöte den 24 november 2017 valt ekonomichef Stefan Kapténs, direktör Annika Rönni-Sällinen (FFC) och viceordförande Christel Tjeder (Akava) till nya ordinarie medlemmar i Veritas styrelse.

Verkställande direktör Markus Jussila och intressebevakningsdirektör Lotta Savinko (AKAVA) avgår från styrelsen vid årsskiftet och jurist Minna Tanska (FFC) har redan lämnat styrelsen på grund av nya uppgifter.

Till Veritas Pensionsförsäkrings styrelse år 2018 hör

förvaltningsdirektör Ulla Achrén
verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (EK)
ekonomichef Stefan Kapténs
skattmästare Henrik Karlsson
företagare Timo Ketonen
koncernchef Hannu Louhi (EK)
verkställande direktör Stefan Mutanen
direktör Annika Rönni-Sällinen (FFC)
chefsekonom Ralf Sund (FTFC)
skattmästare Lasse Svens
sakkunnig Antti Tanskanen (EK)
viceordförande Christel Tjeder (Akava)

Som ersättare fortsätter sakkunnig Piia Alvesalo (EK) och direktör Jörgen Grandell. Direktör Hannu Jouhki (FFC) blir ny ersättare. Styrelsens ordförande väljs på det konstituerande mötet i januari.

Kommerseråd Peter Boström omvaldes till förvaltningsrådets ordförande och arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) till viceordförande.

Förvaltningsrådet omvalde också medlemmarna till val- och belöningsutskottet för år 2018. Som val- och belöningsutskottets ordförande fortsätter förvaltningsrådets ordförande kommerseråd Peter Boström. Förvaltningsrådets viceordförande, arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) fortsätter som medlem, liksom också verkställande direktör Tuomas Pere (EK). Ersättare är informatör Susanne Paetau (FTFC) och verkställande direktör Harry Serlo (EK).

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

                     

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600
Direktör, bolagsjurist Piia Vuoti, tfn 010 5501 610, 044 577 0403

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.