Gynnsamt första kvartal för Veritas – placeringarna avkastade 2,8 procent

  • Veritas placeringar avkastade totalt 2,8 procent under årets första kvartal
  • Aktieplaceringarna avkastade 5,4 procent
  • Ränteplaceringarna gav en avkastning om 1,5 procent
  • Solvensgraden förstärktes och var 130,8 procent.

Årets första kvartal var ur avkastningsperspektiv gynnsamt. Veritas placeringar avkastade 2,8 procent.

Särskilt väl utvecklades aktiemarknaden och totalavkastningen av aktieportföljen var 5,4 procent. ”Marknadsoptimismen får stöd av allt positivare tillväxtförväntningar för världsekonomins del”, säger placeringsdirektör Niina Bergring. ”Särskilt förhoppningsfull var stämningen i USA.”

Under början av året har dock tillväxten i den amerikanska realekonomin visat sig vara moderat. ”Å andra sidan har inflationstrycket inte heller stigit, även om det fanns en rädsla för det under början av året. Centralbanken ser ut att fortsätta en försiktig räntepolitik och trots höjningar kommer räntenivåerna troligen att hållas måttfulla. Den ekonomiska cykeln som pågår i USA har redan nått ett moget skede och kan vara extra känslig för åtminstone externa chocker.”

Alla tillgångsklasser på tillväxtmarknaderna utvecklades fortfarande starkt. ”Också i Europa ser tillväxten ut att piggna till. Nu när den politiska osäkerheten avmattats i och med det franska valresultatet, har viljan att ta risker ökat. Dessutom stöder centralbanken fortfarande tillväxt och risktagningsförmåga.”

Bergring anser att realtillväxten och -avkastningen kommer i år att vara försiktigt positiva. ”De geopolitiska riskerna har dock ökat och kan, ifall de realiseras, överraska optimismen och lugnet på marknaden.”

Solvensen förstärktes och solvenskapitalet steg till 722,7 miljoner euro. Pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden var 130,8 procent. Solvenskapitalet var 2,3-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Reglerna för solvensuträkningen ändrade i början av år 2017. Solvensgränsen steg, vilket ändrade på vår solvensställning. Solvenssiffrorna för det första kvartalet är således inte fullt jämförbara med fjolårets siffror.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Bilagor

Resultatöversikt 1–3/2017

Vi har publicerat vår årsberättelse 2016 på adressen veritas.fi/vuosikertomus2016/sv/

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138