Håkan Ekström ny medlem i Veritas förvaltningsråd

Veritas Pensionsförsäkrings ordinarie bolagsstämma har den 3 maj 2017 valt branschchef Håkan Ekström (FFC) som ny medlem till bolagets förvaltningsråd. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade medlemmarna i bolagets förvaltningsråd och styrelse samt dess verkställande direktör ansvarsfrihet för redovisningsåret 2016.

Ekström ersätter ekonomist Erkki Laukkanen.

Följande medlemmar som var i tur att avgå omvaldes fram till bolagsstämman år 2020

  • Ulrika Ahlbäck, administrationsdirektör                                      
  • Samuel von Martens, investeringschef                                                            
  • Leila Kurki, arbetspolitisk specialist (FTFC)
  • Taru Narvanmaa, ekon.mag.
  • Niclas Pada, direktör
  • Susanne Paetau, informatör (FTFC)
  • Helena Pentti, ekonom (FFC)
  • Mikael Zilliacus, chefsjurist, vd:s ersättare

Till förvaltningsrådet hör också vice verkställande direktör Nina Arkilahti, kanslichef Johan Aura, verkställande direktör Hans Bondén (Finlands Näringsliv EK), verkställande direktör, kommerseråd Peter Boström, verkställande direktör Jannica Fagerholm, vice verkställande direktör Wilhelm Liljeqvist, verkställande direktör Fredrik Lindeman, förbundssekreterare Henri Lindholm (FFC), verkställande direktör Anders Nordman (Finlands Näringsliv EK), pol.mag. Marjukka Nyberg (Finlands Näringsliv EK), verkställande direktör Mathias Nylund, byggnadsingenjör Mikaela Pappila (AKAVA), verkställande direktör Tuomas Pere (Finlands Näringsliv EK), ordförande Heli Puura (FFC), verkställande direktör Harry Serlo (Finlands Näringsliv EK), verkställande direktör Dag Wallgren, verkställande direktör Monika Wikeström-Virtanen (Finlands Näringsliv EK), professor Kim Wikström och verkställande direktör Patrik Wikström (Finlands Näringsliv EK).

Till revisorer för redovisningsåret 2017 omvaldes CGR Juha-Pekka Mylén och CGR Hans Bertell och som revisorssuppleant revisionssamfundet KPMG Oy Ab och som ny revisorssuppleant CGR Petter Westerback.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter

Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228.

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsmodell är beskriven på www.veritas.fi. Årsberättelsen för år 2016 har publicerats på www.veritas.fi/arsberattelse2016/.

 

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.