Stefan Mutanen fortsätter som styrelseordförande för Veritas

Verkställande direktör Stefan Mutanen är Veritas Pensionsförsäkrings styrelseordförande också år 2017. Chefsekonom Ralf Sund fortsätter som vice ordförande (FTFC).

Styrelsen har utsett ledamöterna till placerings- och riskutskottet, utnämnings- och arvodesutskottet samt revisionsutskottet.

Skattmästare Lasse Svens leder ordet i placerings- och riskutskottet. Övriga medlemmar är Stefan Mutanen, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh (Finlands Näringsliv EK) och jurist Minna Tanska (FFC).

Utnämnings- och arvodesutskottets samt revisionsutskottets sammansättning är den samma som år 2016. Utskottens medlemmar är Stefan Mutanen, Ralf Sund, Lasse Svens och sakkunnig Antti Tanskanen (Finlands Näringsliv EK). Mutanen är ordförande för båda utskotten.

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228