Tiina Laine direktör för Veritas pensionstjänster

Jur.mag. Tiina Laine har 1 oktober utnämnts till ansvarig direktör för Veritas Pensionstjänster och avgörandelinje-funktionen. I funktionen ingår tjänster för pensionssökanden och pensionstagare samt avgörandelinjen för både ersättnings- och försäkringsverksamheten.

Laine har arbetat i Veritas sedan år 2005 både som jurist och förman. I och med utnämningen har Laine kallats till ledningsgruppsmedlem.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Tilläggsinformation

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 5501 600
Direktör Tiina Laine, tfn 050 307 6731, 010 5501 750