Veritas har sålt en betydande bostadsfastighetsportfölj

Veritas har genom två affärer sålt en portfölj om totalt 186 bostäder. Bostäderna är centralt belägna i Esbo, Vanda, Åbo och Vasa.

Köparen i dagens transaktion är SATO. SATO har köpt en bostadshelhet innehållande fem höghus. Höghusen finns i huvudstadsregionen och Åbo. I en på sommaren genomförd transaktion sålde Veritas åt en privat investerare två bostadshöghus i Vasa centrum.

”Försäljningarna är en normal del av utvecklingen av vår fastighetsportfölj. Vi investerar det nu befriade kapitalet i nya bostadsprojekt. Vi kommer i år och nästa år att bygga färdigt fem höghus med totalt 164 bostäder”, berättar Veritas fastighetsdirektör Peter Karlsson.

Catella Property Oy har fungerat som Veritas ekonomiska rådgivare i affären.

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Tilläggsuppgifter

Fastighetsdirektör Peter Karlsson, tfn 010 5501 851, 050 561 9545
Vice VD, placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 822 1514

Nyckelord