Veritas placeringar avkastade bra, 6,6 procent år 2016

Veritas placeringar avkastade enligt preliminära uppgifter 6,6 procent och solvensen förstärktes.

”Trots ett utmanande år med stora händelser och marknadsrörelser åstadkom vi ett starkt placeringsresultat. Enligt vårt mandat fokuserade placeringsteamet på att uppnå en bra avkastning med en betryggande riskprofil. Vi genererade resultatet med aktiva framåtblickande beslut”, säger placeringsdirektör Niina Bergring.

Under 2016 utvecklades alla tillgångsslag positivt. Den finska fastighetsmarknaden var mycket aktiv transaktionsmässigt och värderingarna steg markant. Glädjande var också att våra finska noterade aktier avkastade hela 16,3 procent.

Solvensgraden förstärktes med en dryg procentenhet från förra årsskiftet och var 29,3 (28,1) procent. Solvensställningen var 2,6.

Vi publicerar preliminära uppgifter om vårt bokslut vecka 7.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138