Veritas inleder samarbete med Ömsen

Veritas Pensionsförsäkring har ingått samarbetsavtal med Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Ömsen.

Veritas verkställande direktör Carl Pettersson ser mycket positivt på samarbetet.

”Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att skaffa en lagstadgad pensionsförsäkring, vare sig det är fråga om en företagarpensionsförsäkring eller pensionsförsäkring för de anställda. Därför inleder vi nu samarbete med Ömsen”, säger Pettersson.

”Att teckna en ArPL- eller FöPL-försäkring ska gå att göra samtidigt man tar hand om företagets övriga försäkringsärenden.”

Ömsens försäljningschef Stefan Boman berättar att samarbetet är viktigt för Ömsens kunder.

”Det finns cirka 2 000 företag på Åland och de får nu möjlighet att teckna pensionsförsäkring via oss och få hjälp med frågor lokalt”, säger Boman.

Pettersson berättar att Veritas också kommer att ha egen personal på Åland.

”Vi söker som bäst nya utrymmen åt oss. Personlig betjäning lokalt kompletterar väl samarbetsavtalet vi just tecknat på. Vi vill med detta garantera bästa möjliga servicen också i fortsättningen för våra åländska kunder.”

Understöd för Pommern

Pettersson besöker Mariehamn på torsdagen också i andra ärenden.

”Vi har beslutat att understöda Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum och bli silverpartner för upplevelsen Pommern – 100 dagar under segel. Pommern är ett unikt fartyg och vi vill vara med och möjliggöra dess restaurering.”

Stiftelsens direktör, Hanna Hagmark, är självklart mycket glad över Veritas beslut att bli en Pommern Silver Partner.

”Våra Pommern Partners gör det möjligt för oss att förverkliga våra högt ställda ambitioner att skapa en besöksupplevelse som verkligen ger liv till Pommern. Att Veritas valt att stöda det här projektet visar på stort socialt engagemang och en vilja att engagera sig i och vara en del av det lokala samhället.”

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

 

 

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.ax.