Veritas styrelse godkände fusionen med Pensions-Alandia

Enligt fusionsplanen går bolagen samman år 2019 och bildar ett finansiellt starkt pensionsbolag som specialiserar sig på små och medelstora företag.

Även Pensions-Alandias styrelse har godkänt sammanslagningsplanerna. Bolagen har lämnat in en gemensam fusionsansökan till Finansinspektionen, vars samtycke behövs för att fusionen kan genomföras.

”Fusionen förbättrar Veritas verksamhetsförutsättningar ytterligare och garanterar också fortsatt god service på Åland”, säger Veritas styrelseordförande Stefan Mutanen.

I praktiken innebär sammanslagningen att Pensions-Alandia fusioneras in i Veritas. Veritas verkställande direktör Carl Pettersson fortsätter således som vd också för det sammanslagna bolaget. 

”Fusionen är en naturlig fortsättning på det goda samarbete vi haft med Pensions-Alandia i över 50 år. Genom att fortsätta som ett bolag får vi starkare finansiella muskler att utveckla vår service, speciellt för vår huvudmålgrupp företagardrivna små- och medelstora bolag”, berättar Pettersson.

Därtill kommer den årliga besparingen i administrationskostnader om cirka en miljon euro att höja bolagets kundåterbäringar.

Inga åtgärder krävs av kunderna

Om fusionen godkänns av Finansinspektionen blir Pensions-Alandias kunder den 1 januari 2019 kunder hos Veritas. Försäkringsvillkoren och pensionsförmånerna fortsätter som förut. Så gör enligt Pettersson även servicens höga kvalitet.

”Våra kunder har bedömt vår service som fastlandets bästa fyra år i rad. Pensions-Alandias kunder får direkt tillgång till alla våra personliga och digitala tjänster både inom försäkring, arbetshälsa och finansiering. Service på svenska kan vi garantera i alla situationer redan i dag”, säger Pettersson.

Fusionen medför en ökning om cirka 10 procent både i Veritas försäkringsstock och placeringsmedel. Efter sammanslagningen har Veritas omkring 19 500 försäkringstagare och förvaltar en placeringsportfölj om cirka 3,5 miljarder euro. Siffrorna grundar sig på bokslutsuppgifter för år 2017.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Styrelseordförande Stefan Mutanen, tfn 050 341 5207
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600