Veritas bolagsstämma möts den 13 maj

Åbo

Veritas aktieägare har rätt att på bolagsstämman besluta om bolagets angelägenheter.

Den ordinarie bolagsstämman hålls enligt bolagsordningen en gång per år före utgången av maj. Tidpunkten för bolagsstämman slås fast av bolagets styrelse. År 2019 hålls bolagsstämman den 13 maj.

På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen det föregående räkenskapsårets bokslut. Bolagsstämman fastställer bokslutet och beviljar ansvarsfrihet för medlemmarna i bolagets förvaltningsråd och styrelse samt för verkställande direktören.

Dessutom väljer bolagsstämman revisorer och revisorssuppleanter samt medlemmar till bolagets förvaltningsråd.

Tilläggsuppgifter om bolagsstämman finns i vår bolagsordning.

 

Språk
svenska
Anmälan

Kommande evenemang

01
jun

Måndagskaffe med Minna

Webbinarium | | Språk: svenska

15
sep

Välbefinnande i arbetet, kort®

Helsingfors | | Språk: svenska

17
sep

Yrkesinriktad rehabilitering

Webbinarium | | Språk: svenska

22
sep

ABC i att leda arbetsförmågan

Vasa | | Språk: svenska

30
sep

Temperament differences as work resource

Helsingfors | | Språk: engelska

Alla evenemang