Den nya arbetstidslagen webinar

Webbinarium
Kl 10-11

Den nya arbetstidslagen träder ikraft 1.1.2020!

Den nya lagen uppfyller bättre behoven för nutidens arbete och företagsstrukturer – Kom och lyssna bl.a. hur de nya, flexibla arbetstidsarrangemangen underlättar både arbetsgivarens och arbetstagarens vardag, hur en arbetstidsbank kan användas, samt hur regleringen av periodarbete har förtydligats.

Plats
Webbinarium
Språk
svenska
Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.

Kommande evenemang

01
jun

Måndagskaffe med Minna

Webbinarium | | Språk: svenska

15
sep

Välbefinnande i arbetet, kort®

Helsingfors | | Språk: svenska

17
sep

Yrkesinriktad rehabilitering

Webbinarium | | Språk: svenska

22
sep

ABC i att leda arbetsförmågan

Vasa | | Språk: svenska

30
sep

Temperament differences as work resource

Helsingfors | | Språk: engelska

Alla evenemang