Översikt i ledning av arbetsförmåga

Webbinarium
Kl 13-14

Att leda arbetsförmågan sker primärt på den egna arbetsplatsen. Under webinariet presenteras användbara mätare som beskriver arbetsplatsens arbetshälsa och vi behandlar också kostnader som relaterar till arbetsoförmåga.

Under tillfället öppnar vi upp roller och ansvarsfördelningen vid främjande av arbetsförmågan, vi bekantar oss även med olika stödformer och ger råd i hur man bäst kan utnyttja Veritas specialisttjänster för att främja arbetshälsan på arbetsplatsen.

Språk
svenska
Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.

Kommande evenemang

15
sep

Välbefinnande i arbetet, kort®

Helsingfors | | Språk: svenska

17
sep

Yrkesinriktad rehabilitering

Webbinarium | | Språk: svenska

22
sep

ABC i att leda arbetsförmågan

Vasa | | Språk: svenska

30
sep

Temperament differences as work resource

Helsingfors | | Språk: engelska

14
okt

Gott chefskap genom tidigt stöd

Åbo | | Språk: svenska

Alla evenemang