Välbefinnande i arbetet, kort®

Helsingfors
Kl 9-16

Vill du att din arbetsgemenskap ska må bättre, fungera väl och hitta arbetsglädjen och -lusten? Den dagslånga utbildningen för välbefinnande i arbetet inspirerar och vägleder både chefer och anställda till att gemensamt utveckla sin arbetsplats. 

Varför? Arbetshälsa berör hela arbetsgemenskapen och är en av organi­sationens framgångsfaktorer. En välmående personal presterar bättre.

För vem? Utbildningen är avsedd både för ledningen och alla anställda. Arbetsgemenskapen får mest nytta av utbildningen när så många som möjligt engagerar sig i välbefinnandet i arbetet.

Vad? Utbildningen för Välbefinnande i arbetet-kortet ger konkreta mål  och verktyg för en fortsatt utveckling på arbetsplatsen. Den hjälper till att forma en gemensam uppfattning om välbefinnande, utformar roller och ansvar och främjar samarbete.

Plats
Veritas Pensionförsäkring, Mannerheimvägen 4, Helsingfors
Språk
svenska
Anmälan
Jag anmäler mig

Max 2 deltagare från samma organisation. Veritas kunder har förtur till utbildningen.

Sista anmälningsdag

Kommande evenemang

15
sep

Välbefinnande i arbetet, kort®

Helsingfors | | Språk: svenska

17
sep

Yrkesinriktad rehabilitering

Webbinarium | | Språk: svenska

22
sep

ABC i att leda arbetsförmågan

Vasa | | Språk: svenska

30
sep

Temperament differences as work resource

Helsingfors | | Språk: engelska

14
okt

Gott chefskap genom tidigt stöd

Åbo | | Språk: svenska

Alla evenemang