Data-analytiker

Åbo

Vi kommer att grunda en Middle-Office enhet i vårt bolag och söker därför till vårt team en data-analytiker med intresse för Business Intelligence- lösningar. Vårt team producerar information, analyser och rapporter till stöd för den operativa verksamhetens beslutsfattare. I det första skedet kommer vi att arbeta speciellt för vår placeringsavdelning, men vi vill utveckla och utvidga våra tjänster i ledarskap genom information så att vi kan stöda hela bolagets solvensprocess. Du kommer att vara i en nyckelroll när det gäller att köra igång vår analysverksamhet och bygga upp riktningen för den. Vi strävar efter att vara proaktiva, användarvänliga och lättförstådda. Vårt mål är att kunna erbjuda avgörande data till operativa beslut redan innan den frågas efter.

I praktiken kommer den första fasen att gälla placeringsavdelningens avkastnings - och riskanalyser och rapporter samt aktivt utvecklingsarbete i anknytning till dessa. Vi är med och löser både krävande strategiska placeringsfrågor och ger svar på vardagliga infoförfrågningar. Vi sammanställer insiktsfulla, visuella och pragmatiska analyser, rapporter och synteser genom att systematiskt utnyttja olika interna och externa datakällor och material.

Vi förväntar oss att vår nya data-analytiker är stark på de ur analyssynvinkel mest relevanta programmeringsspråk (ex SQL, R) samt att hen redan bemästrar användningen av något visualiseringsverktyg (Power BI eller motsvarande). Därtill förväntar vi oss att du har insikt i datalagring, systemintegration, ETL-processer samt administration av kvantitativa metoder. Vår nya data-analytiker kan klä de fenomen hen läser från sin data till både ord och tydliga visuella presentationer. Du har din bakgrund sannolikt från tex databehandling, tillämpad matematik eller statistik. Kunskap om placeringsverksamhet underlättar, men man kan också lära sej det in house hos oss. 

Vi, som företag, genomgår vår största kulturella förändring någonsin och med oss vill vi ha mänskor, som vill verka och vara verksamma på en bred front. Hos oss på Veritas har alla en betydande roll. Du arbetar i nära samarbete med våra olika funktioner, speciellt placeringar, riskhantering, ekonomi och IT. Eftersom vi börjar med att bygga upp en tjänst för ledarskap genom information på ett helt nytt sätt, kommer du också att ha möjlighet att ständigt utvidga ditt eget kunnande och roll samtidigt med utvecklandet av hela teamets verksamhet och riktning. Du arbetar naturligtvis med moderna arbetsredskap. För en modig, innovativ, samarbets- och utvecklingsvillig data-analytiker erbjuder vi en mångsidig roll hos marknadens smidigaste arbetspensionsbolag. 

Din förman är Middle Office-chefen, som är ansvarig för hela Middle Office- enheten. Veritas huvudkontor är i Åbo och vi vill att du befinner dej i Åbo minst 3-4 dagar i veckan. 

Blev du intresserad? Tilläggsinformation om uppgiften får du på Veritas av Ville Rantanen (t. 050 560 0163). Ville når du bäst må 18.3 kl. 15-16 och fre 22.3 kl. 14-15. Du kan också vara i kontakt med Petra Naavalinna på Mercuri Urvalilla (t. 040 519 1448), Petra når du bäst under vecka 11 och 13, du når henne bäst på fre 15.3 kl. 8-9 och ti 26.3 kl. 9-10. Din ansökan och meritförteckning samt löneanspråk vill vi ha senast söndagen den 31.3.2019 på adressen www.mercuriurval.fi, referensnummer FI- 13873.