Intern revisor

Åbo

Vi söker till Åbo en

Intern revisor

Din uppgift är att hjälpa oss att nå målen som ställts av styrelsen. Din uppgift är att granska, utveckla och förbättra våra ledarskaps-, riskhanterings-, kontroll- och styrprocesser samt analysera våra processer och ge rekommendationer. I rollen arbetar du självständigt och oberoende samt förväntas samarbeta konstruktivt.

Vi önskar erfarenhet av intern revison eller exempelvis bred erfarenhetet och kunskap inom revision. Kunskap om placeringsverksamhet och juridik ses som en fördel. Rollen är mycket självständig och vi söker en person som aktivt utvecklar och tar ställning. Du har förmåga att analysera och identifiera utvecklingsbehov i olika processer och funktioner. Utmärkta sociala kunskaper och förmåga att påverka är viktiga egenskaper med tanke på att lyckas i rollen och nå resultat i samarbete med våra funktioner.

Du har en akademisk examen. Du rapporterar till verkställande direktör och styrelse och arbetet kräver flytande kunskaper i såväl svenska och finska.

Vi erbjuder dig en nyckelroll och ett mångsidigt arbete i ett uppskattat företag med goda personalförmåner. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och vår personals motivation och engagemang har traditionellt varit på mycket hög nivå. Din arbetsinsats är betydelsefull och viktig i utvecklingen av våra funktioner och processer.

Vänligen skicka din ansökan och CV samt löneanspråk senast 11.9.2016 via www.mercuriurval.fi, referensnummer FI-09544. Frågor besvaras av konsult Petra Naavalinna på Mercuri Urval, tfn 040 5191 448. Petra är bäst anträffbar 26.8. kl. 14-16, 1.9. kl. 15-17 och 7.9. kl 14-16. 

 

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning.
Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare.