Till våra pensionsstjänster söker vi för visstidsanställning en pensionshandläggare

Åbo

Våra pensionstjänster ger förhandsinformation om pensioner, behandlar pensionsansökningar samt sköter uträkning och utbetalning av förmåner. Som pensionshandläggare specialiserar du dig på behandling av ålders- och familjepensioner samt kundservice. Du får inskolning i dina uppgifter.

Vi förväntar oss rätt inställning till kundservice – hos oss står kunden i centrum. Vi värdesätter god växelverkan och samarbetsförmåga samt effektivt sätt att arbeta.

Du har en yrkeshögskole- eller högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften och eventuellt också erfarenhet av arbetspensioner eller socialförsäkring. Vi hoppas att du har förmågan att arbeta självständigt på både finska och svenska.

Vi erbjuder dig en utmanande och intressant uppgift bland sakkunniga inom arbetspensionsförsäkring, en inspirerande och motiverande arbetsatmosfär samt goda personalförmåner.

Arbetet inleds så snart som möjligt och pågår till slutet av september 2018.

Närmare information om befattningen ger den 11.5.2017 kl 9.00 - 11.00 servicechef Marjaana Vuorinen, tfn 040 722 8954.

Lämna in din ansökan senast 15.5.2017 kl 17.00 på adressen