Till våra pensionstjänster i Åbo söker vi en pensions- och rehabiliteringsavgörare

Åbo

Våra pensionstjänster ger förhandsinformation om pensioner, behandlar pensionsansökningar samt sköter uträkning och utbetalning av förmåner. Som pensions- och rehabiliteringsavgörare specialiserar du dig på att handlägga och avgöra ansökningar om yrkesinriktad rehabilitering samt att handleda enskilda kunder genom rehabiliteringsprocessen. Du får inskolning i dina uppgifter.

Du har en högskoleexamen från social- eller hälsovårdsbranschen (inkl. rehabiliteringhandledare) och eventuellt också erfarenhet inom arbetspensions- eller socialförsäkringsbranchen. Arbetserfarenhet inom yrkesinriktad rehabilitering räknas som merit.

Vi förväntar oss att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt att du kan arbeta självständigt på båda inhemska språken.I ditt arbete betjänar du våra kunder per telefon och därför  förväntar vi oss rätt inställning till kundservice  – hos oss står kunden i centrum.

Vi erbjuder dig en utmanande och intressant uppgift bland sakkunniga inom arbetspensionsförsäkring, en inspirerande och motiverande arbetsatmosfär samt goda personalförmåner.

Arbetet inleds så snart som möjligt.

Närmare information om befattningen ger den  26.5.2017   kl 13 - 15 jurist Tiina Laine,  tfn 0010 5501 750.

Lämna in din ansökan senast 31.5.2017.