Vi söker en kommunikationsspecialist

Åbo, Helsingfors

Hej du ivriga och mångkunniga kommunikatör! Veritas kommunikation förnyas och till vårt team söker vi en kommunikationsspecialist. Dina uppgifter handlar om ansvarsfulla placeringar och företagande, innehållsproduktion, webbtjänster, evenemang och visuell kommunikation. 

Ansvarsfullhet är kärnan i vår verksamhet. Som kommunikationsspecialist stöder du Veritas ledning i kommunikation om ansvarsfullhet och företagande. Du följer intresserat med samhällsdebatten kring dessa teman.

Vi utvecklar vår kommunikation med tyngdpunkt på sociala medier och digitalisering, modigt och smidigt. Enligt Veritas strategi erbjuder vi små och medelstora företagare den bästa personliga servicen - berättelser och det personliga är kärnan i vår kommunikation.

Hurdan kompetens förväntar vi oss av dig? 

Vi önskar att du har mångsidigt kunnande inom kommunikation och kommunicerar intresseväckande i olika kanaler på ett snabbt föränderligt fält. Erfarenhet av ekonomirapportering i börsbolag eller kommunikation i finansbranschen ses som en fördel, liksom visuell kompetens.

Du är samarbetsvillig och positiv, en expert som tror på teamarbete och ständigt vill lära sig nytt.

Vi fungerar som bolag i hög grad på både finska och svenska och önskar därför att du behärskar både finska och svenska språken mycket bra. Också engelska språket behövs allt mer.

Vad får du av oss? 

Vi genomlever som bolag den största kulturella förändringen i vår historia. Därför får du möjlighet att påverka vår framtid och verka på bred front. 

Kommunikationsspecialistens arbete är mångsidigt och du kan påverka kärnan i vår verksamhet. Uppgiften är ordinarie och på heltid. Vi erbjuder dig en intressant roll i marknadens smidigaste pensionsförsäkringsbolag.

Du fungerar i tätt samarbete med vår inspirerade kommunikationsgrupp, som företräder olika sektorer och är med på vår färd mot ett aktivt kommunicerande bolag, i #viärveritas -anda. Som din chef fungerar kommunikationschef Jessica Ålgars.

Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete, som exempel på goda personalförmåner. Vårt huvudkontor finns i Åbo, just nu vid Aura ås strand, men flyttar om ett år till nya, ekoeffektiva lokaler i Kuppis. Vårt kontor i Helsingfors finns i tidsenliga lokaler i kärncentrum, på Mannerheimvägen 4. Du arbetar flexibelt på dessa båda orter.

Blev du intresserad? Tilläggsuppgifter ger kommunikationschef Jessica Ålgars (tel. 040 775 5781). Du når Jessica bäst på torsdag 31.10 kl. 8.30-10:30 och tisdag 5.11 kl. 16-17. Skicka din ansökan senast 11.11.2019.

 

Veritas är ett pensionsbolag, vars uppgift är att sköta ca. 100 000 människors arbetspensionsskydd, av dessa är 36 000 pensionstagare. I denna uppgift placerar vi oss förtrodda pensionstillgångarna både produktivt och tryggt. Våra kunder är företagare, olika bolag och organisationer samt deras nuvarande och redan pensionerade arbetstagare. Vi betjänar alla våra kunder på samma sätt: utgående från kundernas behov, professionellt och flexibelt. Vår särskilda passion är att befrämja våra försäkrades personer orkande och upprätthålla god arbetsförmåga i arbetskarriärens alla skeden.