Vi söker finansieringschef!

Helsingfors

Vi söker en finansieringschef till vår erfarna placeringsteam! Som finansieringschef ansvarar du för våra kundlån, kundlånens processer och placeringar samt för direkta placeringar till finska onoterade bolag.

Vi önskar att du har:

• kompetens i finansiell och kvalitativ bolagsanalys och i modellbyggande av onoterade bolag
• erfarenhet av att holistiskt kunna analysera potentiellt värdeskapande i bolagen samt de risker som bolag utsätts för i framtiden
• erfarenhet av räkenskapsanalys och kreditanalys, inkluderande dokumentation och relevant juridik
• erfarenhet av att göra och tydligt kommunicera placeringspresentationer 

Sannolikt har du erfarenhet av till exempel låneverksamhet i en bank eller kanske har du jobbat med aktieplaceringar i onoterade bolag, antingen vid en PE-fond eller vid en institutionell placerare. Kanske har du också varit med i omstrukturering eller sanering av bolag och har redan erfarenhet av PE-finansiering i Finland. Du innehar en högskoleutbildning.

Läs mera här och sök senast 29.3.2020!