Sporrande incentiv effektiverar belöningsystemet

Vi utvecklar målmedvetet sätten att belöna personalen. 

Vårt incentivprogram eftersträvar till att förtydliga sambandet mellan bolagets och individens målsättningar och att belöna de åtgärder som har en tydlig betydelse för bolagets resultat. Det är uppenbart att, ju bättre varje arbetstagare förstår bolagets strategi och sina egna arbetsuppgifters betydelse i förverkligandet av den, desto mer motiverande är arbetet.

I framställningen av belöningssätten har man uppmärksammat dess mångsidighet och uppmuntrande effekt för olika grupper inom personalen.