Veritas som arbetsplats

På Veritas jobbar ca 170 arbetstagare.

Vi har kontor i Åbo (huvudkontor), Helsingfors (bl.a. placeringsverksamheten) och i Mariehamn, samt kontaktchefer i de största tillväxtcentran i landet.

Förutsättningen för god kundbetjäning är en engagerad och yrkeskunnig personal. Vi satsar på kontinuerlig utveckling av personalens kunnande och satsar också på välbefinnande i arbetet. Personaltillfredsställelsen har traditionellt varit på hög nivå.

Vi utvecklar målmedvetet sätten att belöna vår personal. Vi vill att våra belöningssätt är mångsidiga och uppmuntrande. Vi har flexibel arbetstid och distansjobb till vår användning, som exempel på våra bra personalförmåner.