Veritas som arbetsplats

På Veritas jobbar ca 160 försäkringsexperter.

Vi har kontor i Åbo (huvudkontor) och Helsingfors (placeringsverksamheten och företagsenheten), samt kontaktchefer i de största tillväxtcentran i landet.

Vi vill i enlighet med våra värderingar vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag samt företagare. Det når vi genom att ebjuda våra kunder branschens bästa service.

Förutsättningen för god kundbetjäning är en engagerad och yrkeskunnig personal. Vi satsar på kontinuerlig utveckling av personalens kunnande och satsar också på välbefinnande i arbetet. Personaltillfredsställelsen har traditionellt varit på hög nivå.

Det att personalen trivs så bra på Veritas är inget nytt – under åren har många som kommit tillfälligt stannat för gott. Kolla in hurdant det var att arbeta hos oss på 50-talet!

Incentivsystem

Vi utvecklar målmedvetet sätten att belöna personalen. 

Vårt incentivprogram eftersträvar till att förtydliga sambandet mellan bolagets och individens målsättningar och att belöna de åtgärder som har en tydlig betydelse för bolagets resultat. Det är uppenbart att, ju bättre varje arbetstagare förstår bolagets strategi och sina egna arbetsuppgifters betydelse i förverkligandet av den, desto mer motiverande är arbetet.

I framställningen av belöningssätten har man uppmärksammat dess mångsidighet och uppmuntrande effekt för olika grupper inom personalen.