Personal

På Veritas jobbar ca 160 försäkringsexperter.

Vi har kontor i Åbo (huvudkontor) och Helsingfors (placeringsverksamheten och företagsenheten), samt kontaktchefer i de största tillväxtcentran i landet.

Vi vill i enlighet med våra värderingar vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag samt företagare. Det når vi genom att ebjuda våra kunder branschens bästa service.

Förutsättningen för god kundbetjäning är en engagerad och yrkeskunnig personal. Vi satsar på kontinuerlig utveckling av personalens kunnande och satsar också på välbefinnande i arbetet. Personaltillfredsställelsen har traditionellt varit på hög nivå.

Det att personalen trivs så bra på Veritas är inget nytt – under åren har många som kommit tillfälligt stannat för gott. Kolla in hurdant det var att arbeta hos oss på 50-talet!