Ansvarsfullhet

vastuullisuus_metsä.png

Vi bär ansvaret för dig, mig och oss

Veritas Pensionsförsäkring sköter pensionsskyddet för cirka 100 000 arbetstagare, företagare och pensionstagare i Finland. Ansvarsfullhet är utgångspunkten för hela verksamheten. Vårt uppdrag som verkställare av pensionssystemet är att ta hand om finländarnas pensionsskydd på ett professionellt sätt och att på ett lönsamt och betryggande sätt förvalta de pensionsmedel som anförtrotts oss. I fjol var hela personalen involverad i att staka ut våra principer för ansvarsfull affärsverksamhet. Ansvarsfullhet är en del av vardagen hos Veritas och en del av allt vi gör – det handlar om att ta hand om dig, mig och oss.

Strategigranskningen som gjordes hos Veritas i fjol omfattade även ansvarsfullhetstänkandet. I samarbete med hela
personalen skapades bolagets ansvarsfullhetspolicy samt principerna för ansvarsfull affärsverksamhet som härleddes ur den. Denna nya Code of Conduct godkändes av Veritas styrelse år 2019.

Vår verksamhet styrs av våra värderingar – stark kundorientering, engagerat samarbete och fokus på lösningar. Dessa värderingar ligger också i centrum för ansvarsfullhetstänkandet. Våra principer för ansvarsfullhet tar ställning till miljöfrågor, kundarbete, placeringsverksamhet och vårt ansvar som arbetsgivare. Öppen och lättillgänglig kommunikation är en stor del av vår ansvarsfulla verksamhet.

Vår centrala tanke är att ansvarsfullhet är en naturlig del av all vår verksamhet och med i våra vardagliga val. I stället för en ansvarsfullhetsstrategi för företaget vill vi bygga en ansvarsfull företagsstrategi. Ansvarsfullhet innebär kort sagt att vi bär ansvaret för dig, mig och oss.