Vårt ansvar för miljön

vastuullisuus_aurinkopaneelit.png

Klimatförändringen utmanar även placerarna

Klimatförändringen som skakar hela världen är också ett aktuellt tema inom försäkringsbranschen. Veritas strävar efter att delta i klimatarbetet både som placerare och genom att förbättra sin egen miljöverksamhet.

Vi deltar i ett projekt som Finans Finland rf startat sommaren2018 där en gemensam rapporteringsmodell(på finska) om klimatförändringen utarbetats för FA:s medlemsbolag. Med hjälp av den kan bolagen beskriva sin egen verksamhet för att hejda klimatförändringen samt förbättra transparensen I sin verksamhet.

Ur placerarens perspektiv är det viktigt att få tillförlitlig information om placeringsobjektens miljöpåverkan. Ju bättre vi har tillgång till information, desto bättre kan vi placera pensionsmedel i objekt där miljöriskerna och miljömöjligheternatill deras väsentliga delar beaktas och involveras i beslutsfattandet.
 Vi strävar efter att påverka våra placeringsobjekt för att förbättra tillgången till information. 

I vår egen verksamhet fokuserar vi på de fastigheter vi äger och att kontinuerligt förbättra deras energieffektivitet. Det här är något som vi på Veritas har arbetat långsiktigt för och följt upp redan i ett tjugotal år. Det mest imponerande av de enskilda objekten är vårt nya kontorshus som färdigställs år 2020, och som representerar en helt ny era av miljöeffektivitet.