Vårt ansvar som arbetsgivare

vastuullisuus_suunnittelu_0.png

Klimatförändringen utmanar även placerarna

Veritas är en ansvarsfull arbetsgivare – därför har vi en engagerad personal

Att kunna erbjuda personlig, pålitlig och yrkeskunnig betjäning till våra kunder kräver hög kompetens och motivation av vår personal.

I detta avseende har vi målsättningarna högt – och vi har också lyckats nå dem.

Vi har byggt upp modeller med vilka vi kan stöda varje enskild arbetstagare i dennes personliga utveckling, samspelet i teamen och en stark vi-anda. Det är viktigt att varje anställd inser vikten i sina egna uppgifter för skapandet av en stark kundbetjäning.
Vi försöker aktivt framhäva de faktorer som tryggar personalens höga arbetsmotivation och lojalitet till Veritas. Ur ett framtidsperspektiv är det mycket viktigt att vår arbetsgivarbild uppfattas som något positivt – då kan vi väcka intresse också bland unga sökanden.

Ungefär 160 personer arbetar på Veritas. Vi erbjuder mycket olika, intressanta arbetsuppgifter bland annat inom pensionsförsäkring, placering, kommunikation, dataadministration och arbetshälsa.

Lediga tjänster