Principer för ansvarsfull affärsverksamhet

Veritas principer för ansvarsfull affärsverksamhet (Code of Conduct) erbjuder gemensamma spelregler för de anställda på Veritas.

Code of conduct-koden har godkänts av bolagets styrelse och den sammanfattar våra verksamhetsprinciper som kompletteras och konkretiseras av interna anvisningar och linjedragningar. Varje Veritas-anställd ska i sitt arbete följa dessa principer.

Hela personalen genomgår regelbundet en compliance-kurs på webben, där principerna för ansvarsfull affärsverksamhet gås igenom. Varje ny arbetstagare insätts i verksamhetsprinciperna i början av sitt arbetsförhållande.