Finansiella uppgifter

Vi publicerar ekonomiska uppgifter kvartalsvis. 

Närmare uppgifter om våra nyckeltal får du av kommunikationen.