Finansiella uppgifter

Vi publicerar ekonomiska uppgifter kvartalsvis. Publiceringstidpunkterna hittar du under rubriken Medietjänst.

Närmare uppgifter om våra nyckeltal får du av kommunikationen.