Resultatöversikter och -rapporter

Behöver du närmare uppgifter om vårt resultat kontakta kommunikationen.

Resultatöversikt 1-3/2020 (pdf)
Pressmeddelande: Coronakrisen drabbade placeringsavkastningen, solvensen hölls på en betryggande nivå (27.4.2020)

2019

Bokslutsöversikt 2019 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2019 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2019 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2019 (pdf)

2018

Bokslutsöversikt 2018 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2018 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2018 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2018 (pdf)

2017

Bokslutsöversikt 2017 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2017 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2017 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2017 (pdf)  

2016

Resultatöversikt 1-12/2016 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2016 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2016 (pdf)
Placeringsverksamhetens nyckeltalstabeller 1-6/2016 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2016 (pdf)

2015

Resultatöversikt 1-12/2015 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2015 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2015 (pdf)
Placeringsverksamhetens nyckeltalstabeller 1-6/2015 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2015 (pdf)

2014

Resultatöversikt 1-12/2014 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2014 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2014 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2014 (pdf)

2009-2013

Resultatöversikt 1-12/2013 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2013 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2013 (pdf)
Placeringar och placeringsavkastning 1-6/2013 enligt Finansinspektionens föreskrifter (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2013 (pdf)
Resultatöversikt 1-12/2012 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2012 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2012 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2012 (pdf)
Resultatöversikt 1-12/2011 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2011 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2011 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2011 (pdf)
Resultatöversikt 1-12/2010 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2010 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2010 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2010 (pdf)
Resultatöversikt 1-12/2009 (pdf)
Resultatöversikt 1-9/2009 (pdf)
Resultatöversikt 1-6/2009 (pdf)
Resultatöversikt 1-3/2009 (pdf)

Definitioner på nyckeltal

Solvensgrad = Solvenskapital / ansvarsskuld som använts i beräkningen av solvensgränsen

Solvenskapital = Solvenskapitalet ersatte fr.o.m. början av 2013 verksamhetskapitalet som mätare för pensionsbolagens solvens. Solvenskapitalet inkluderar förutom det tidigare verksamhetskapitalet även utjämningsbeloppet.

Totalresultat = Resultat av försäkringsrörelsen + resultat av placeringsverksamheten enligt gängse värden + resultat av omkostnadsrörelsen

Verksamhetskapital = Verksamhetskapitalet ersattes fr.o.m början av 2013 av solvenskapitalet som mätare för pensionsbolagens solvens. Med verksamhetskapital avses skillnaden mellan bolagets tillgångar enligt gängse värden och bolagets ansvar. Verksamhetskapitalet är avsett för att utjämna placeringsverksamhetens risker.