Allmännyttigt samarbete

Veritas har olika samhälleliga samarbetsnätverk och partnerskap som främjar bolagets mål.

Vår uppgift är att trygga pensioner. Därför har vi i våra partnerskap lyft sådana projekt i fokus som främjar företagande, företagsamhet och sysselsättning samt förebyggande ungdomsarbete.

Vårt samarbete baserar sig på strategiska målsättningar och på att uppnå popularitet hos önskad målgrupp. I vårt samarbete fokuserar vi på långsiktiga samarbetsavtal, och vi ingår alltid ett skriftligt avtal med samarbetspartnern.

Allmänna principer för vårt samarbete

  • Samarbetet ska stödja Veritas strategi och målsatta företagsbild.
  • Samarbetet ska gå ut på att nå Veritas centrala målgrupper.
  • Synligheten som uppnås genom samarbetet ska kunna mätas.
  • Samarbetet ska omfatta mer än bara varumärkessynlighet.  
  • Samarbetet  ska stärka Veritas varumärke.