Kommunikationens kontaktuppgifter

I Veritas kommunikation betjänas du av:

Katja Hautoniemi
marknadskommunikationschef
Tfn 010 5501 663
Gsm 045 636 6046

Elina Saarinen
kommunikatör
Tfn 010 5501 932
Gsm 045 134 0603

Postadress: PB 133, 20101 ÅBO
Besöksadress: Olofsvägen 2, 20700 ÅBO
Telefon 010 55 010 / växel
Fax: 010 5501 690
E-post: viestinta@veritas.fi