Kommunikationens kontaktuppgifter

I Veritas kommunikation betjänas du av:

Katja Hautoniemi
marknadskommunikationschef
Tfn 010 5501 663
Gsm 045 636 6046

Elina Saarinen
kommunikatör
Tfn 010 5501 932
Gsm 045 134 0603

Nana Grahn
kommunikatör
Tfn 010 5501 741
Gsm 050 560 0168

Postadress: PB 133, 20101 ÅBO
Besöksadress: Olofsvägen 2, 20700 ÅBO
Telefon 010 55 010 / växel
Fax: 010 5501 690
E-post: viestinta@veritas.fi