Kommunikationens kontaktuppgifter

Veritas kommunikation och marknadsföring:

Jessica Ålgars, kommunikationschef

tel. 040 7755781 eller jessica.algars(a)veritas.fi

jessica_algars_netti.jpg

 

Postadress: PB 133, 20101 ÅBO
Besöksadress: Olofsvägen 2, 20700 ÅBO
Telefon 010 55 010 / växel
Fax: 010 5501 690
E-post: viestinta@veritas.fi