Placeringsverksamhet

Att trygga pensionerna är långsiktig verksamhet

Som arbetspensionsbolag har vi en viktig samhällelig uppgift i att trygga de kommande pensionerna. Vi strävar efter lönsamma och betryggande placeringsbeslut. Vi gör vårt bästa för att våra placeringsobjekt ska vara ansvarsfulla

Vi administrerar en placeringsportfölj om ca 3,3 miljarder euro (31.3.2020). Portföljen innehåller ränteplaceringar (lånefordringar, masskuldebrevslån samt övriga finansmarknadsinstrument och depositioner), aktieplaceringar, fastighetsplaceringar och övriga placeringar.

Fastighetsplaceringarnas fokus ligger i huvudstadsregionen, men betydande innehav finns också bland annat i Åbo.