Fastigheter

Fastigheter har traditionellt haft en stor roll i vår placeringsportfölj.

Fastighetsplaceringarna utgör ca 20 % av Veritas placeringsstock och de består av kontors- och affärslägenheter runt om i Finland, samt av bostadshus i Åbo och huvudstadsregionen. 

Ifall du är intresserad av våra hyresbostäder eller lediga affärslokaler, kontakta vår fastighetsavdelning

Vi vill stödja miljövänligt byggande och satsar på energieffektiviteten i våra fastigheter. 

Uppföljning av förbrukning i realtid

Energiförbrukningen i alla våra fastigheter följs upp i realtid. Schneider Electric Oy, som är ansvarig för energiförvaltningen i Veritas fastigheter, mäter el-, värme- och vattenförbrukningen i olika fastigheter.