Fastigheter

Fastigheter har traditionellt haft en stor roll i vår placeringsportfölj.

Fastighetsplaceringarna utgör ca 12 procent av Veritas placeringsstock och de består av kontors- och affärslägenheter runt om i Finland, samt av bostadshus i Åbo och huvudstadsregionen. 

Ifall du är intresserad av våra hyresbostäder eller lediga affärslokaler, kontakta vår fastighetsavdelning

Vi vill stödja miljövänligt byggande och satsar på energieffektiviteten i våra fastigheter. 

Uppföljning av förbrukning i realtid

Energiförbrukningen i alla våra fastigheter följs upp i realtid. Under åren 2012–2016 minskade koldioxidavtrycket för de fastigheter som var i vårt ägo under hela perioden med 22 procent.