Marknadssondering

På Veritas kan marknadssonderingar endast tas emot av verkställande direktören Jan-Erik Stenman, placeringsdirektören Niina Bergring (andra investeringar än i Finland noterade aktier) och aktieportföljförvaltaren Kim Fors (i Finland noterade aktier).

Marknadsondering skall tas emot genom email (förnamn.släktnamn@veritas.fi), om mottagare inte ger ett särskildt lov att förfara på annat sätt.