Kort om Veritas

Veritas Pensionsförsäkring är ett av de äldsta fortfarande verksamma försäkringsbolagen i Finland. Vi finns till för att vi ska trygga din pension.

Det betyder att vi ska placera de pensionsmedel som anförtrotts oss på ett betryggande och lönsamt sätt. Vi måste också måna om att våra kunders pensionsskydd är tillräckligt. Vi främjar välbefinnande i arbetet och längre arbetskarriärer genom att erbjuda tjänster som syftar till att upprätthålla arbetsförmågan.

Vår verksamhet styrs av våra värderingar

Våra värderingar ger riktlinjerna för vår kundbetjäning, för det interna och externa samarbetet och för vårt beslutsfattande. 

Veritas värdegrund:

  • Modigt och uppriktigt oss själva
  • Ständigt bättre
  • Med företagaranda tillsammans

Vår storlek, bakgrund och tvåspråkighet skiljer oss från mängden. Vår olikhet är en styrka och gör att vi förstår våra kunder och kan betjäna bättre. Vi har ett brett kunnande som garanterar heltäckande kundservice.

Utveckling är en del av ”Veritas way”. Allas insatser är värdefulla och vi utvecklar våra tjänster ur ett företagarperspektiv.

Vi brinner för våra kunders framgång och stöder deras tillväxt genom att ge den bästa servicen. Vår företagaranda känns och syns när vi möter våra kunder, varje kontakt är lika viktig.

Veritas vision och strategi