Kort om Veritas

Veritas Pensionsförsäkring är ett av de äldsta fortfarande verksamma försäkringsbolagen i Finland. Vi finns till för att vi ska trygga din pension.

Det betyder att vi ska placera de pensionsmedel som anförtrotts oss på ett betryggande och lönsamt sätt. Vi måste också måna om att våra kunders pensionsskydd är tillräckligt. Vi främjar välbefinnande i arbetet och längre arbetskarriärer genom att erbjuda tjänster som syftar till att upprätthålla arbetsförmågan.

Vår verksamhet styrs av våra värderingar

Våra värderingar ger riktlinjerna för vår kundbetjäning, för det interna och externa samarbetet och för vårt beslutsfattande. 

Våra värderingar är

  1. Starkt kundfokus
  2. Engagerat samarbete
  3. Vi söker lösningar.

Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag samt företagare. Vi når målet genom att följa våra värderingar och erbjuda branschens bästa service.