Ägare

Veritas är ett onoterat aktiebolag och ägs främst av olika stiftelser och samfund.

 

Veritas ägare (8.3.2019)
   
Stiftelsen för Åbo Akademi 19,75 %
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet 19,49 %
Svenska Litteratursällskapet i Finland rf 12,88 %
Konstsamfundet Föreningen rf 10,46 %
Försäkringsaktiebolaget Alandia 10,00 %
Folkhälsan 9,89 %
Svenska Folkskolans Vänner rf 7,84 %
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 7,15 %
Fonder, stiftelser, föreningar och privatpersoner 2,54 %