Ägare

Veritas är ett onoterat aktiebolag och ägs främst av olika stiftelser och samfund.

 

Veritas ägare (28.4.2020)
   
Stiftelsen för Åbo Akademi 19,84 %
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet 19,59 %
Svenska Litteratursällskapet i Finland rf 12,94 %
Konstsamfundet Föreningen rf 10,51 %
Försäkringsaktiebolaget Alandia 10,05 %
Folkhälsan 9,94 %
Svenska Folkskolans Vänner rf 7,88 %
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 7,19 %
Fonder, stiftelser, föreningar och privatpersoner 2,06 %