Ägare

Veritas är ett onoterat aktiebolag och ägs främst av olika stiftelser och samfund.

 

Veritas ägare (30.12.2016)
   
Stiftelsen för Åbo Akademi 18,45 %
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet 18,22 %
Pensions-Alandia 15,88 %
Svenska Litteratursällskapet i Finland rf 12,03 %
Konstsamfundet Föreningen rf 9,77 %
Folkhälsan 9,24 %
Svenska Folkskolans Vänner rf 7,32 %
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 6,68 %
Fonder, stiftelser, föreningar och privatpersoner 2,41 %