Fusion med Pensions-Alandia 2019

Veritas och Pensions-Alandia går samman år 2019. Målet är ett pensionsbolag som är det klart bästa alternativet för små och medelstora företag och företagare.

I praktiken innebär fusionen att Pensions-Alandias kunder den 1 januari 2019 blir kunder hos Veritas. Försäkringsvillkoren och pensionsförmånerna fortsätter som förut. Fusionen kräver inga åtgärder av varken Pensions-Alandias eller Veritas kunder.

Bolagen har i juni 2018 lämnat in en gemensam fusionsansökan till Finansinspektionen, vars samtycke behövs för att fusionen kan genomföras.

Nedan kan du bekanta dig med de officiella fusionsdokumenten.