Ledningens och placeringsorganisationens förtroendeuppgifter

Arbetspensionsbolagen måste upprätthålla en förteckning över styrelsemedlemmars, verskställande direktörens och vice verkställande direktörens förtroendeuppgifter i ekonomiskt eller samhälleligt betydande samfund eller stiftelser.

Vi upprätthåller också en förteckning över till arbetsuppgifterna anslutna medlemskap i förvaltningsorgan för de personer som i Veritas gör placeringsbeslut.

Förteckningarna uppdateras allt efter det blir ändringar i dem.