Fruktbar tillväxt genom samarbete

Målsättningen med alla våra partnerskap är ett produktivt samarbete som gynnar fruktbar tillväxt för samtliga partner.

För att kunna erbjuda våra kunder optimal betjäning såväl ur produkturvalsperspektiv som geografiskt sett samarbetar vi med yrkeskunniga och pålitliga partner. Genom vårt samarbetsnätverk når vi våra kunder via 200 serviceställen runt om i landet. 

Vi understöder småskaligt projekt som främjar företagsamhet och sysselsättning. Förebyggande ungdomsarbete är särskilt viktigt för oss. Läs mer om vårt allmännyttiga samarbete här.

Ett landsomfattande försäljningsnät

Vi betjänar våra kunder via följande samarbetspartner:

Via nätet når du oss via dessa kanaler