Arbetspension i olika livssituationer

Arbetspensionen ger dig utkomstskydd när du lämnar arbetslivet. Den grundar sig på dina inkomster. Du tjänar in pension enligt samma regler oavsett om du är företagare eller anställd. Också pensionsförmånerna är desamma.

När man nämner ordet pension tänker de flesta på ålderspension. Den är ju också den vanligaste pensionsformen. Men arbetspensionen ger dig skydd också i många andra skeden av livet:

 • När du närmar dig pensionsåldern,

  ger ålderspensionen dig möjlighet att börja ett nytt skede i livet genom att ta ut hela den pension som du tjänat in under dina år i arbete. Precis lika bra går det att fortsätta jobba och låta pensionspengarna växa.
 • När du vill jobba mindre,

  kan du med hjälp av partiell ålderspension trappa ner mot slutet av yrkesbanan. Du kan ta ut en fjärdedel eller hälften av din intjänade pension redan i förtid, det vill säga innan du uppnår din lägsta pensionsålder.
 • Om du förlorar din arbetsförmåga,

  får du skydd av invalidpensionen. Den hjälper dig vid en långvarig sjukdom som hindrar dig från att jobba. Om din arbetsförmåga är nedsatt men ändå tillräcklig för deltidsarbete kan du också få delinvalidpension.
 • Om du haft en slitsam yrkesbana,

  kan arbetslivspensionen vara ett alternativ för dig på slutmetrarna av ditt arbetsverksamma liv. Om din arbetsförmåga är nedsatt och du har en minst 38 år lång arbetskarriär bakom dig kan du ansöka om arbetslivspension efter fyllda 63 år.
 • Om du mister en familjeförsörjare,

  tryggas utkomsten för de efterlevande barnen och makan/maken genom familjepension. Ett registrerat partnerskap likställs med äktenskap. Familjepensionens belopp grundar sig på den pension som den avlidna personen hade tjänat in.
 • Om det är svårt att fortsätta jobba,

  kan du få en omstart med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering och fortsätta i arbetslivet trots försvagad arbetsförmåga. Det kan vara frågan om arbetsprövning, arbetsträning, fortbildning eller yrkesutbildning. Du kan också börja om som företagare.