Ålderspension

Du kan avgå med ålderspension när du har uppnått din lägsta pensionsålder. Den bestäms utifrån ditt födelseår:

elakeuudistus_sve.gif

Är du född 1965 eller senare så fastställs din lägsta pensionsålder när du fyller 62 år. Du kan få en uppskattning på din pensionsålder med hjälp av vår pensionsräknare.

Du kan också skjuta upp uttaget av din ålderspension och på det sättet få uppskovsförhöjning på ditt pensionsbelopp.

Anställning ska upphöra, företagare kan fortsätta

Är du löntagare måste du avsluta din anställning innan ålderspensionen börjar. Du kan arbeta fritt vid sidan av pensionen, om du ingår ett nytt arbetsavtal som avviker från ditt tidigare avtal.

Som företagare behöver du inte avsluta din företagarverksamhet för att få ålderspension. Din FöPL-försäkring upphör automatiskt när pensionen börjar. Du kan dock teckna en frivillig FöPL-försäkring och på så sätt tjäna in mer i pension.

Arbete vid sidan av ålderspension ger dig 1,5 procent av din lön eller din FöPL-arbetsinkomst i pension per år. Den nya pensionen kan du ansöka om när du uppnår din högsta pensionsålder, dvs. åldern då intjäningen av pension upphör.

Ålderspensionens belopp

Beloppet av din ålderspension grundar sig direkt på dina inkomster under din arbetskarriär. För företagare är det FöPL-arbetsinkomsten som ligger som grund för pensionen. Här kan du läsa mer om intjänande av pension.

Om du vill få en pensionsprognos lönar det sig att först kolla upp hur mycket pension du hittills har tjänat in på ditt pensionsutdrag. Därefter är det enkelt att räkna ut det kommande beloppet med hjälp av vår pensionsräknare.  

Liten arbetspension kompletteras med folkpension

Om din arbetspension är lägre än 1 299,88 euro (ensamboende) eller under 1 157,71 euro (gift eller sambo), kan du få pension också från folkpensionssystemet.

Du kan ansöka om folkpension med samma blankett som arbetspension från oss, men folkpensionen beviljas av FPA. Mer information om folkpensionen hittar du på FPA:s webbplats.

Sök ålderspension på webben

Ålderspensionen börjar inte betalas ut automatiskt vid en viss ålder, utan du måste ansöka om den. Det går enkelt att fylla i ålderspensionsansökan över webben på www.arbetspension.fi.

En lämplig tid att ansöka om pension är cirka en månad innan du vill att pensionen börjar. Om du har arbetat i ett EU-/EES-land eller Schweiz lönar det sig att lämna in din ansökan cirka ett halvt år före pensioneringen.

Ålderspensionen kan börja tidigast månaden efter att du uppnått pensionsåldern och att din anställning upphört. Retroaktivt kan pensionen beviljas för högst de tre månader som föregår ansökan.

Läs mer om hur du söker pension här.

Vanliga frågor: Ålderspension

Får jag arbeta när jag är ålderspensionerad?

Du får arbeta utan inkomstgränser samtidigt som du lyfter ålderspension. Om du vill fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare som före pensioneringen, måste ett nytt arbetskontrakt som avviker från det tidigare kontraktet ingås.

I vilken ålder kan gå i ålderspension?

Du kan gå i ålderspension när du har uppnått din lägsta pensionsålder.

Pensionen kan börja tidigast vid ingången av månaden efter att du nått pensionsåldern eller vilken som helst månad därefter.

Om du inte tar ut din pension vid lägst pensionsålder utan skjuter upp den höjs ditt pensionsbelopp med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

Därtill tjänar du in pension för arbete ända till din högsta pensionsålder.

För långtidsarbetslösa som är födda 1950-1957 kan det vara möjligt att börja lyfta ålderspension för arbetslösa redan vid 62 års ålder.

Jag har arbetat inom den offentliga sektorn. Kommer jag att få min pension för arbetet inom den offentliga sektorn samtidigt som för arbetsförhållandena inom den privata sektorn? Kommer detta att påverka nivån på min pension?

Om du har arbetat inom den offentliga sektorn (staten, kommunerna eller kyrkan), kan din pensionsålder avvika från den privata sektorns lägsta pensionsålder. När du kommer upp i den privata sektorns pensionsålder kan du börja lyfta pension även för arbetsförhållandena inom den offentliga sektorn, men  din pension kan då bli lägre.

Närmare uppgifter om din pensionsålder och nivån på din pension från den offentliga sektorn hittar du på Kevas webbplats www.keva.fi.

Lägg märke till att pensionsåldern inom den privata sektorn ändrades år 2017. Här kan du läsa mer om det.