Arbetslivspension

Om du har nedsatt arbetsförmåga och har en minst 38 år lång yrkesbana med mycket tungt arbete bakom dig kan du efter fyllda 63 år ansöka om arbetslivspension.

Arbetslivspensionen är avsedd för personer vars hela arbetskarriär med endast små undantag har bestått av fysiskt eller psykiskt belastande heltidsarbete och vars möjligheter att fortsätta i arbetslivet har försämrats på grund av en diagnostiderad sjukdom.

Du kan söka arbetslivspension om du fortfarande arbetar eller om din anställning eller företagarverksamhet upphört för högst ett år sedan.

Kan börja tidigast 2018

Den första åldersklassen som kan ansöka om arbetslivspension är personer födda år 1955. Deras pensionsålder är 63 år och 3 månader och de kan ansöka om arbetslivspension när de fyller 63 år 2018.

Pensionsåldern stiger fr.o.m. år 2017 en åldersklass åt gången tills den är 65 år. Arbetslivspensionen växer alltså i betydelse i samma takt som pensionsåldern stiger. Här kan du kontrollera din egen pensionsålder.

Det är möjligt att få ett förhandsbeslut om rätten till arbetslivspension sex månader innan det är tänkt att pensionen skulle börja.

Företagsläkaren bedömer belastningsnivån

Varje sökandes läge bedöms individuellt utgående från ett utlåtande av företagsläkaren.

Vad som räknas som belastande arbete bestäms inte utifrån yrkesbeteckning utan utifrån arbetets innehåll. Arbete som medför belastning och slitage innefattar en eller flera av faktorerna nedan:

  • arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt
  • särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen
  • tunga och besvärliga arbetsställningar
  • upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft
  • interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning
  • arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.

Sökanden ska själv kunna bevisa att arbetet varit belastande under hela arbetskarriären.

Arbetslivspensionens belopp

Till beloppet motsvara arbetslivspensionen den pension som du tjänat in fram till att pensionen börjar. Pensionsbeloppet stiger inte när du kommer upp i ålderspensionsåldern om du inte har jobbat vid sidan av arbetslivspensionen och på så sätt tjänat in ny pension.