Arbetslivspension

Om du har nedsatt arbetsförmåga och har en minst 38 år lång yrkesbana med mycket tungt arbete bakom dig kan du efter fyllda 63 år ansöka om arbetslivspension.

Pensionen är avsedd för personer vars hela arbetskarriär med endast små undantag har bestått av fysiskt eller psykiskt belastande heltidsarbete och vars möjligheter att fortsätta i arbetslivet har försämrats på grund av en diagnostiserad sjukdom.

Du kan söka arbetslivspension om du fortfarande arbetar eller om din anställning eller företagarverksamhet upphört för högst ett år sedan.

Kan börja tidigast 2018

Den första åldersklassen som kan ansöka om arbetslivspension är personer födda år 1955. Deras pensionsålder är 63 år och 3 månader och de kan ansöka om arbetslivspension när de fyller 63 år 2018.

Pensionsåldern stiger fr.o.m. år 2017 en åldersklass åt gången tills den är 65 år. Pensionen växer alltså i betydelse i samma takt som pensionsåldern stiger. Här kan du kontrollera din egen pensionsålder.

Företagsläkaren bedömer belastningsnivån

Varje sökandes läge bedöms individuellt utgående från ett utlåtande av företagsläkaren.

Vad som räknas som belastande arbete bestäms inte utifrån yrkesbeteckning utan utifrån arbetets innehåll. Arbete som medför belastning och slitage innefattar en eller flera av faktorerna nedan:

  • arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt
  • särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen
  • tunga och besvärliga arbetsställningar
  • upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft
  • interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning
  • arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.

Sökanden ska själv kunna bevisa att arbetet varit belastande under hela arbetskarriären.

Det är möjligt att få ett förhandsbeslut om rätten till arbetslivspension och fatta beslut om pensionering först efter att ha fått det. Du kan ansöka om ett förhandsbeslut sex månader innan det är tänkt att pensionen skulle börja. När du har fått beslutet har du sex månader på dig att meddela om du vill pensionera dig eller inte. Du kan ansöka om ett förhandsbeslut genom att fylla i ansökan om arbetslivspension.

Pensionens belopp

Till beloppet motsvarar arbetslivspensionen den pension som du tjänat in fram till att pensionen börjar. Pensionsbeloppet stiger inte när du kommer upp i ålderspensionsåldern, om du inte har jobbat vid sidan om och på så sätt tjänat in ny pension.

Hur söker man arbetslivspension?

Arbetslivspensionen kan börja tidigast vid ingången av den månad som följer efter din 63-årsdag. Skicka din ansökan till oss cirka en månad innan pensionen ska börja. 

Det snabbaste sättet att få igång ansökningsprocessen är att fylla i pensionsansökan på webben. Det kan du göra med hjälp av dina personliga bankkoder.

Fyll i pensionsansökan på webben

Om du vill kan du också skriva ut ansökningsblanketten, fylla i den och posta till oss. Blanketten hittar du under rubriken "Blanketter och broschyrer".

Bilagor till ansökan om arbetslivspension

Utöver din ansökan behöver vi ett B-läkarutlåtande och en beskrivning av ditt arbete från din arbetsgivare. Om du är företagare kan du skicka oss din egen redogörelse över ditt arbete. Skicka dessa bilagor till oss antingen per post till ovannämnda adress eller genom att använda vår skyddade meddelandetjänst.  När du är inne i meddelandetjänsten, skriv in som mottagare invalidpension@veritas.fi. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du skickar uppgifterna med vanlig e-post.

Se här närmare vilka steg som ingår i att söka pension och hur processen kommer att framskrida

Pension från utlandet

Om du har bott eller arbetat utomlands har du kanske tjänat in pension där också. För att ansöka om pension från utlandet ska du utöver pensionsansökan fylla i blanketten "Bosättning och arbete utomlands, bilaga U". Du kan fylla i U-bilagan på webben med dina bankkoder eller skriva ut en pappersblankett och posta till ovannämnda adress.

Läs mer om att ansöka om pension från utlandet.