Partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension innebär att du kan ta ut en fjärdedel eller hälften av din intjänade arbetspension redan vid 61 års ålder. Samtidigt kan du fortsätta eller inte fortsätta jobba, eller till exempel minska din arbetstid. Kom ändå ihåg att avtala med din arbetsgivare om eventuella ändringar.

Du kan ansöka om partiell ålderspension även i det fall att du redan har uppnått din pensionsålder.

År 2025 höjs åldersgränsen för partiell ålderspension till 62 år.

Ersatte deltidspensionen år 2017

Den partiella ålderspensionen infördes i samband med pensionsreformen 2017 då den ersatte deltidspensionen. Om du har börjat lyfta deltidspension före år 2017 så fortsätter den som vanligt också efter pensionsreformen. Även inkomstgränserna är desamma som hittills. Däremot så beviljas det inte längre några nya deltidspensioner.

Arbetet kan fortsätta, men måste inte

Du behöver inte minska din arbetstid eller sluta jobba för att få partiell ålderspension. Det finns ingen övre gräns för hur mycket du får jobba eller tjäna. Å andra sidan behöver du inte heller fortsätta arbeta om du inte vill.

Din partiella ålderspension fortsätter också i det fall att du blir arbetslös eller sjukledig från ditt arbete. Den inverkar inte på din grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller sjukdagpenning. Däremot så kan den inverka på ditt arbetsmarknadsstöd. Närmare information kan du få av FPA.

Partiella ålderspensionens belopp

Du kan själv bestämma om du tar du 25 eller 50 procent av den pension som du har tjänat in. Beloppet av din partiella ålderspension grundar sig på den arbetspension som du tjänat in fram till utgången av föregående året.

Om du ännu inte har uppnått din pensionsålder då den partiella ålderspensionen börjar justeras den andel av pensionen du nu tar ut med en förtidsminskning. Minskningen är 0,4 procent för varje månad som du har kvar till din pensionsåldern. 

Exempel:

Pensionen börjar vid 61 års ålder, pensionsåldern är 64.

Intjänad pension exempelvis, e/mån 1 400
Andelen som tas ut i förtid, 50 % 700
Förtidsminskning, e/mån (36 x 0,4 % = 14,4 %) -100,80
Beloppet av partiell ålderspension, e/mån 599,20

Avdraget är bestående och minskar också din kommande ålderspension. Därtill minskar livslängdskoefficienten ditt pensionsbelopp ytterligare något.

Om du vill kan du senare höja din partiella ålderspension från 25 procent till 50 procent. Däremot är det inte möjligt att minska från 50 procent till 25 procent.

Hur söker man partiell ålderspension?

Ansök om partiell ålderspension cirka en månad innan du vill att pensionen börjar. Pensionen kan beviljas tidigast från början av den månad som följer efter att du lämnad in din ansökan.

Det snabbaste sättet att få igång ansökningsprocessen är att fylla i ålderspensionsansökan på webben. Det kan du göra med hjälp av dina personliga bankkoder.

Fyll i pensionsansökan på webben

Om du vill kan du också skriva ut ansökningsblanketten, fylla i den och posta till oss. Blanketten hittar du under rubriken "Blanketter och broschyrer".

Läs här hur det går till steg för steg när du söker pension.

Vanliga frågor: Partiell förtida ålderspension

Vad ska jag göra om jag vill arbeta mindre?

Du måste komma överens om minskad arbetstid med din arbetsgivare. Däremot så behöver du inte meddela om ändringarna till oss, eftersom arbetet varken påverkar din rätt till partiell ålderspension eller ditt pensionsbelopp.