Pension för arbetslösa

Det primära utkomstskyddet för arbetslösa är arbetslöshetsdagpenningen. För äldre långtidsarbetslösa är pensionering också ett alternativ som man kan fundera på.

Arbetslösa födda 1955–1957 kan få ålderspension vid 62 år

Om du har fått arbetslöshetsdagpenning för 500 dagar och därefter för minst en tilläggsdag står du vid 62 års ålder inför ett val: du kan antingen fortsätta med arbetslöshetsdagpenning fram till 65 år eller ansöka om ålderspension.

Om du inte vet om du har rätt till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning, ta kontakt med den instans som betalar ut dagpenningen, dvs. med din arbetslöshetskassa eller med Fpa. Företagare har inte rätt till tilläggsdagar.

Beloppet av din intjänade arbetspension kan du kontrollera genom att kontakta vår pensionsrådgivning, tfn 010 195 623 eller pensionsradgivning@veritas.fi. Är arbetspensionen till beloppet lågt, betalar Fpa dessutom folkpension. 

Efter att du har uppnått din lägsta pensionsålder tjänar du inte längre in pension på basis av den inkomstrelaterade dagpenningen.  Tiden med arbeslöshetsförmån ger inte heller rätt till uppskovsförhöjning.

Hur söker man ålderspension för arbetslösa?

Ålderspension för arbetslösa kan sökas genom att fylla i ansökan om ålderspension. Skicka din ansökan till oss månaden innan pensionen ska börja. Det lönar sig i alla situationer att skicka in ansökan före  det datum då du önskar att pensionen börjar utbetalas. 

Snabbaste sättet att få igång ansökningsprocessen är att fylla i ålderspensionsanökan på webben. Det kan du göra med hjälp av dina personliga bankkoder.

Fyll i pensionsansökan på webben

Om du vill kan du också skriva ut ansökningsblanketten, fylla i den och posta till oss. Blanketten hittar du under rubriken "Blanketter och broschyrer".

Bifoga intyg över tilläggsdagar

Utöver din ansökan behöver vi också ett intyg över betalda tilläggsdagar som du får av den som betalat dagpenningen. Skicka intyget till oss antingen per post eller genom att använda vår skyddade meddelandetjänst.  När du är inne i meddelandetjänsten, skriv in som mottagare pensionsansokningar@veritas.fi. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du skickar uppgifterna med vanlig e-post.

Ålderpensionen möjlig för alla vid uppnådd pensionsålder

När du har uppnått din lägsta pensionsålder kan du antingen lyfta arbetslöshetsdagpenning eller gå direkt i pension.

Arbetslöshetsdagpenningen ger inte längre rätt till mer pension efter uppnådd pensionsålder. Man tjänar inte heller in uppskovsförhöjning för tiden då man lyfter någon arbetslöshetsförmån. I frågor kring ditt pensionsbelopp betjänas du av vår pensionsrådgivning , tfn 010 195 623 eller pensionsradgivning@veritas.fi.

Om du beslutar att söka pension läs här närmare anvisningar för hur du söker ålderspension. Om du även söker folkpension  och är under 65 år bifoga ett intyg över betalda tilläggsdagar till din ansökan.

Väljer du arbetslöshetsdagpenningen betalas den tills du fyller 65 år. Arbetslöshetsdagpenningen slutar betalas då du fyller 65 år även om du ännu inte hade fått dagpenning för maximitiden. Därefter kan du ansöka om ålderspension.

Har du redan fyllt 65 år då du blir arbetslös kan du ansöka om ålderspension direkt.

Om en företagare blir arbetslös på äldre dagar

Som företagare kan du få arbetslöshetsdagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret och är under 65 år. Du kan få hjälp med att ansöka om arbetslöshetsdagpenning från din egen arbetslöshetskassa eller från Fpa.

Om du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning eller har redan fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd. 

Ålderspension kan du få när du har uppnått din lägsta pensionsålder. Här hittar du anvisningar för hur du söker ålderspension.

Du kan kontrollera ditt pensionsbelopp genom att kontakta vår pensionsrådgivning på numret 010 195 623 eller pensionsradgivning@veritas.fi. Är arbetspensionen till beloppet lågt, betalar Fpa dessutom folkpension.

Pensionsstöd för personer födda före 1.9.1956

Ett till beloppet cirka 834 euro stort stöd som du kan söka hos Fpa om du

  • har fyllt 60 år
  • har varit berättigad till arbetsmarknadsstöd 31.8 2016 
  • varit arbetslösa så gott som utan avbrott i fem år 
  • har fått arbetsmarknadsstöd för minst 1250 dagar eller för arbetslöshetsdagpenning för maximitiden och därtill arbetsmarknadsstöd för minst 750 dagar
  • inte får någon annan pension.

Du kan få pensionsstöd tills du går i ålderspension eller högst tills du fyller 65 år. Pensionsstödet beviljas av Fpa. Det kan beviljas tidigast från och med 1.6.2017.