Pensionsreformen 2017

Pensionsreformen 2017Det finländska arbetspensionssystemet förnyades år 2017. På den här sidan hittar du information om vilka ändringar pensionsreformen förde med sig.

Varför?

Vi finländare lever allt längre. Den tid vi lyfter pension blir allt längre i proportion till den tid vi arbetar. För att vi ska kunna trygga finansieringen av systemet, måste också våra arbetsverksamma år bli fler. Pensionsreformens mål är att förlänga arbetskarriärerna och bland annat senarelägga vår pensionering.

Tillräckliga pensioner och rättvisa mellan generationerna är också centrala frågor i pensionsreformen.

När?

Pensionsreformen trädde i kraft 1.1.2017. Den påverkar inte den pension som du hade tjänat in eller de pensioner som hade börjat innan reformen trädde i kraft.

För vem?

Pensionsreformen berör alla dem som pensionerar sig 1.1.2017 eller senare. Om du redan har börjat njuta av dina pensionsdagar före år 2017 berör reformen inte dig.

 

Vad ändrades?

  • Intjäningen av pension börjar vid 17 års ålder

  • Pension tjänas in 1,5 procent per år under hela arbetskarriären. Det finns dock en övergångsperiod under vilken personer som är 53–62 år tjänar in 1,7 procent per år.

  • Arbetstagarens pensionsavgift dras inte längre av från den lön som pensionen räknas på

  • Ålderspensionsåldern stiger stegvis till 65 år. Pensionsåldern stiger med tre månader och med en åldersklass åt gången så, att den första årskullen som berörs är de som är födda år 1955. Deras pensionsålder är 63 år och 3 månader. Personer födda år 1962 är första årskullen vars pensionsålder är 65 år.

  • Om man skjuter upp uttaget av pensionen höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad

  • Personer i fysiskt eller psykiskt påfrestande yrken ges med vissa förutsättningar möjlighet att gå i pension redan vid 63 års ålder om man arbetat minst 38 år

  • Deltidspensionen slopas, i stället införs det en partiell förtida ålderpension