Att ansöka om pension

I regel ansöker man om pension bara en gång i livet. Då är det ju klart att man inte direkt hinner bli rutinerad och kan ibland känna sig lite osäker.

Vi hoppas att du med hjälp av anvisningarna nedan får en bild av hur du kommer i gång och hur processen framskrider.

Så söker du pension

 1. Planera och kom överens

  Fundera ut vilken skulle vara den bästa tidpunkten just för dig att gå i pension. Kolla upp din ålderspensionsålder och gör en pensionsprognos med vår räknare eller bekanta dig med de övriga pensionsalternativen. Kom också överens med din arbetsgivare om det praktiska på din arbetsplats.

 2. Fyll i pensionsansökan

  Lämna in din ansökan om ålderspension, partiell ålderspension eller arbetslivspension en månad innan du vill att pensionen ska börja. Ska du ansöka om invalidpension lönar det sig att skicka in din ansökan senast 3–4 månader innan din sjukdagpenning upphör. När det gäller ansökan om familjepension har du sex månader på dig. Snabbast söker du pension på webben. På en och samma blankett kan du ansöka om arbetspension från både den privata och den offentliga sektorn, om folkpension och om pension som du tjänat in utomlands. Mer information om folkpensionen hittar du på FPA:s webbplats.

 3. Du får pensionsbeslut

  Vi skickar pensionsbeslutet till din hemadress. Av beslutet framgår månadsbeloppet av din pension före skatt. Nu kan utbetalningen av din pension börja. Det tar i snitt 22 dagar att behandla en ålderspensionsansökan och 54 dagar att behandla en invalidpensionsansökan.

 4. Beställ skattekort

  Du kan beställa ett skattekort för pension från skattebyrån antingen på webben eller per telefon. Ta fram ditt pensionsbeslut och uppgifter om dina övriga inkomster och skatteprocenter. Du kan be beskattaren att skicka ditt skattekort direkt till oss. De kommande åren får vi din skatteprocent automatiskt.

 5. Du får arbetspensionskort

  Vi skickar arbetspensionskortet direkt till din hemadress. Du behöver inte beställa det skilt, utan det kommer automatiskt. Med hjälp av arbetspensionskortet kan du vid behov bevisa att du får ålders- eller invalidpension. Du kan till exempel få pensionärsrabatt. Partiell pension berättigar inte till arbetspensionskort.

Vanliga frågor: Pensionsansökan

Hur ansöker man om pension?

Det snabbaste sättet att få igång ansökningsprocessen är att fylla i pensionsansökan på webben. Ta fram dina bankkoder innan du börjar fylla i .

Fyll i pensionsansökan på webben

Du kan också skriva ut ansökningsblanketten, fylla i den och posta till oss. Du kan skicka blanketten portofritt inom Finland om du använder adressen: Veritas Pensionsförsäkring, Kod 5016380, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Om du vill också ansöka om pension för utlandsarbete måste du därtill fylla i U-blanketten. Du kan fylla i U-bilagan på webben med dina bankkoder eller skriva ut en pappersblankett och posta till ovannämnda adress.

Som bilaga till en invalidpensions- eller arbetslivspensionsansökan behövs ett B-läkarutlåtande. Skicka utlåtandet till oss antingen per post till adressen ovan eller genom att använda vår skyddade meddelandetjänst.  När du är inne i meddelandetjänsten, skriv in som mottagare invalidpension@veritas.fi. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du skickar uppgifterna med vanlig e-post.

Läs vilka steg det ingår i att ansöka om pension och hur processen framskrider.

Hur kan jag ansöka om pension från utlandet?

Om du bor i Finland kan du med en finländsk pensionsansökan också ansöka om pension från alla EU-/EES-länder, Schweiz och alla länder med avtal om social trygghet. I detta fall ska du till din pensionsansökan foga bilaga U.

Därutöver skickar länder med avtal om social trygghet dig detta lands blankett att fylla i. Först när du har fyllt i och skickat in denna blankett, börjar behandlingen av pensionsärendet i landet i fråga. Till EU/EES-länder och till Schweiz räcker det med att fylla i den finländska ansökningsblanketten samt U-bilagan.

Om du har arbetat i ett land som inte är ett EU/ESS-land eller Schweiz, eller som inte har ett avtal om social trygghet, måste du själv sända in din pensionsansökan till landet i fråga. 

Hur mycket innan pensioneringen borde man skicka sin ansökan till pensionsbolaget?

Om du ska ansöka om ålderspension, partiell ålderspension eller arbetslivspension lämna in din ansökan en månad innan du vill att pensionen ska börja.

Handlar det om invalidpension lönar det sig att ansöka senast 3–4 månader innan din sjukdagpenning upphör.

När det gäller familjepension har du sex månader på dig att skicka in din ansökan.