Att ansöka om pension

I regel ansöker man om pension bara en gång i livet. Då är det ju klart att man inte direkt hinner bli rutinerad och kan ibland känna sig lite osäker.

Vi hoppas att du med hjälp av anvisningarna nedan får en bild av hur du kommer i gång och hur processen framskrider.

Så söker du pension

 1. Planera och kom överens

  Fundera ut vilken skulle vara den bästa tidpunkten just för dig att gå i pension. Kolla upp din ålderspensionsålder och gör en pensionsprognos med vår räknare eller bekanta dig med de övriga pensionsalternativen. Kom också överens med din arbetsgivare om det praktiska på din arbetsplats.

 2. Fyll i pensionsansökan

  Ansök om ålderspension på webben 1–2 månader innan du vill att pensionen ska börja. Handlar det om invalidpension kan du oftast ansöka om den när du har fått sjukdagpenning för ca 150 dagar. När det gäller familjepension har du sex månader på dig. Det finns en egen ansökningsblankett för varje pensionsslag

 3. Du får pensionsbeslut

  Vi skickar pensionsbeslutet till din hemadress. Av beslutet framgår månadsbeloppet av din pension före skatt. Nu kan utbetalningen av din pension börja. Det tar i snitt 46 dagar att behandla en ålderspensionsansökan och 75 dagar att behandla en invalidpensionsansökan.

 4. Beställ skattekort

  Du kan beställa ett skattekort för pension från skattebyrån antingen på webben eller per telefon. Ta fram ditt pensionsbeslut och uppgifter om dina övriga inkomster och skatteprocenter. Du kan be beskattaren att skicka ditt skattekort direkt till oss. De kommande åren får vi din skatteprocent automatiskt.

 5. Du får arbetspensionskort

  Vi skickar arbetspensionskortet direkt till din hemadress. Du behöver inte beställa det skilt, utan det kommer automatiskt. Med hjälp av arbetspensionskortet kan du vid behov bevisa att du får ålders- eller invalidpension. Du kan till exempel få pensionärsrabatt. Partiell pension berättigar inte till arbetspensionskort.

Vanliga frågor: Pensionsansökan

Hur ansöker man om pension?

Pension ansökes med en ansökningsblankett. Varje pensionsslag har en egen ansökningsblankett. Du kan skriva ut blanketten på vår webbplats.

Ålderspension kan även ansökas över nätet på adressen www.arbetspension.fi. Du behöver nätbankskoder för att logga in.

Den ifyllda blanketten kan du sända direkt in till det egna pensionsbolaget eller till FPA.

Hur kan jag ansöka om pension från utlandet?

Om du bor i Finland kan du med en finländsk pensionsansökan också ansöka om pension från alla EU-/EES-länder, Schweiz och alla länder med avtal om social trygghet. I detta fall ska du till din pensionsansökan foga bilaga U.

Din pensionsansökan kan du antingen lämna in till pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen eller till FPA:s kontor. På det här sättet får du igång pensionsansökningsprocessen.

Därutöver skickar länder med avtal om social trygghet dig detta lands blankett att fylla i. Först när du har fyllt i och skickat in denna blankett, börjar behandlingen av pensionsärendet i landet i fråga. Till EU/EES-länder och till Schweiz räcker det med att fylla i den finländska ansökningsblanketten samt U-bilagan.

Om du har arbetat i ett land som inte är ett EU/ESS-land eller Schweiz, eller som inte har ett avtal om social trygghet, måste du själv sända in din pensionsansökan till landet i fråga.