Beställning av skattekort

När du fått ditt pensionsbeslut ska du så snabbt som möjligt hämta ett skattekort för pension på skattebyrån. Du kan också beställa kortet på www.vero.fi eller per telefon på servicenumret 029 497 001.

För skattekortet behöver du uppgifter om beloppet av den pension som du får från oss samt övriga inkomster och innehållningar under innevarande år. Skattemyndigheten sänder på din begäran pensionsskattekortet direkt till oss.

Separata skattekort ska även skaffas för barn som får familjepension.

Om du börjar få pension, men inte har något skattekort

Om pensionen börjar betalas ut innan vi fått ditt skattekort är vi tvungna att innehålla 40 procent av din pension i skatt.

Likaså om du får pension retroaktivt för gångna månader innehålls 40 procent skatt.

Vi återbetalar den för mycket innehållna skatten genast när vi har fått ditt pensionsskattekort. Be då skattemyndigheten att anteckna på kortet att det gäller retroaktivt fr.o.m. pensionens början.

Skattekort för kommande år automatiskt

Under de följande åren får vi din skatteprocent automatiskt av skattemyndigheten. Du behöver inte sända oss det skattekort du får.

Beskattning då pensionen betalas till utlandet

Om du bor utomlands fastställs beskattningen bland annat utifrån ditt medborgarskap och om din vistelse utomlands är tillfällig eller varaktig. Läs mer om utbetalningen av pension till utlandet.

Vanliga frågor: Beskattning av pension

Hur beskattas pensionen?

Arbetspensionerna är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Beskattningen av pension avviker från t.ex. beskattningen av löneinkomster gällande bland annat avdrag. Därför måste du be om ett skilt pensionsskattekort från skattebyrån efter att du fått ditt pensionsbeslut.

Om du får pension från oss kan du be skattebyrån att skicka ditt pensionsskattekort direkt till oss.