Blanketter och broschyrer för privatpersoner

Du kan skicka din blankett portofritt till oss inom Finland genom att använda adressen: Veritas Pensionsförsäkring, Kod 5016380, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE. Ålderspensionsansökan kan du också fylla i på webben.

Vissa blanketter innehåller ett svarskuvert som du kan tejpa eller häfta ihop till ett kuvert och stoppa blanketten i. Om blanketten skickas från utlandet kan den portofria svarsadressen eller svarskuvertet inte användas.

Om du inte vet vilken blankett du ska använda eller behöver instruktioner för ifyllnad, kontakta vår pensionsrådgivning, tfn 010 195 623. 

Blanketter

Pensionsansökningar

Ålderspensionsansökan på webben (arbetspension.fi) 

Anvisningar för ansökan om pension (pdf, etk.fi)

Ansökan om ålderspension (pdf, etk.fi)

Intyg för långtidsarbetslösa för ansökan om ålderspension (pdf, etk.fi)

Ansökan om partiell förtida ålderspension (pdf, etk.fi)

Ansökan om invalidpension (pdf, etk.fi)

Arbetsgivares beskrivning av pensionssökandes arbete, arbetsförhållanden och kapacitet (pdf, etk.fi)

Ansökan om arbetslivspension (pdf, etk.fi)

Ansökan om efterlevandepension (pdf, etk.fi)

Ansökan om barnpension (pdf, etk.fi)

Bosättning och arbete utomlands, bilaga U och anvisningar (pdf, etk.fi) 

Returkuvert (pdf)

Rehabiliteringsansökningar

Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (pdf, etk.fi)

Anvisningar för ansökan om arbetspensionsrehabilitering (pdf, etk.fi)

Arbetsgivares beskrivning av rehabiliteringssökandes arbete och möjligheter till nyarrangemang på arbetsplatsen (pdf, etk.fi)

Reseräkning, yrkesinriktad rehabilitering (pdf)

Övriga pensionsblanketter

Ändring av bankkonto (pdf)

Anmälan om ändring i deltidsarbetet (pdf)

Pensionsutdrag

Rättelseblankett för pensionsutdraget (pdf)

Bostadsblanketter

Uppsägning av bostad (pdf)

Bostadsansökan på webben

Broschyrer

Arbetet är grunden för din arbetspension (pdf)

Pensionsreformen 2017 (pdf)

Arbetslivspension (pdf)

Familjepension (pdf)

Invalidpension (pdf)

Partiell förtida ålderspension (pdf)

Pension för arbetslösa (pdf)

Yrkesinriktad rehabilitering (pdf)

Ålderspension (pdf)

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!