Info till pensionstagaren

Om du redan får arbetspension hittar du svar på dina frågor om pensionen på dessa sidor.

När betalas din pension ut?

Vi utbetalar pensioner en gång per månad, alltid den första bankdagen i månaden. Kolla innevarande årets utbetalningsdagar.

Ändring av kontonummer

Vi betalar pensionen till det konto som du har angett i din pensionsansökan.

Om kontonumret ändras meddela oss ditt nya kontonummer skriftligen i god tid innan det gamla kontot stängs av.

Enklast meddelar du ditt nya kontonummer via nättjänsten för personkunder. Logga in till tjänsten med dina personliga nätbankkoder och ange det nya kontonumret. Vänligen observera att det nya kontonumret träder i kraft inom cirka fem vardagar från att vi mottagit din anmälan.

Du kan också sända oss dina uppgifter avgiftsfritt genom att använda blanketten Ändring av bankkonto. Vi har redan betalat portot. Kom ihåg att underteckna blanketten!

Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot kontouppgifter per telefon eller e-post.

Adressändring

Om du flyttar till en ny adress, gör flyttanmälan hos Befolkningsregistercentralen. Vi får din nya adress därifrån automatiskt.

Bor du utomland? Om du flyttar få en adress till en annan i utlandet vänligen skicka din nya adress till oss per e-post till pensionsutbetalningar@veritas.fi.

Arbete vid sidan av pensionen?

Många pensionärer vill fortsätta i arbetslivet. Arbete vid sidan av pensionen ger också ny pension. Innan du säger ja till ett jobb lönar det sig ändå att kontrollera inkomstgränserna för din pension.

Vanliga frågor: Utbetalning av pension

Jag har nytt kontonummer, hur ska jag meddela det?

Om kontonumret ändras, meddela oss ditt nya kontonummer skriftligen i god tid innan det gamla kontot stängs av.

Meddela ditt nya kontonummer via nättjänsten för personkunder. Logga in till tjänsten med dina personliga nätbankkoder.

Du kan också meddela oss ditt nya kontonummer portofritt genom att använda vår färdiga blankett. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Vi kan inte ta emot kontouppgifter per telefon eller e-post, eftersom vi då inte med säkerhet kan identifiera personen som lämnar informationen.