Info till pensionstagaren

Om du redan får arbetspension hittar du svar på dina frågor om pensionen på dessa sidor.

När betalas din pension ut?

Vi utbetalar pensioner en gång per månad, alltid den första bankdagen i månaden. Kolla innevarande årets utbetalningsdagar.

Ändring av kontonummer

Vi betalar pensionen till det konto som du har angett i din pensionsansökan.

Om kontonumret ändras meddela oss ditt nya kontonummer skriftligen i god tid innan det gamla kontot stängs av.

Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot kontouppgifter per telefon eller e-post, utan endast per post. Du kan sända oss dina uppgifter avgiftsfritt genom att använda blanketten Ändring av bankkonto. Vi har redan betalat portot. Kom ihåg att underteckna blanketten!

Adressändring

Om du flyttar till en ny adress, gör flyttanmälan hos Befolkningsregistercentralen. Vi får din nya adress därifrån automatiskt.

Bor du utomland? Om du flyttar få en adress till en annan i utlandet vänligen skicka din nya adress till oss per e-post till pensionsutbetalningar@veritas.fi.

Arbete vid sidan av pensionen?

Många pensionärer vill fortsätta i arbetslivet. Arbete vid sidan av pensionen ger också ny pension. Innan du säger ja till ett jobb lönar det sig ändå att kontrollera inkomstgränserna för din pension.

Vanliga frågor: Utbetalning av pension