Beskattning av pension

Arbetspension är beskattningsbar inkomst och skatt innehålls enligt den individuella innehållningsprocent som fastställts av skattemyndigheten.

När du fått ditt pensionsbeslut ska du så snabbt som möjligt beställa ett skattekort för pension på skattebyrån. Under de följande åren får vi din skatteprocent automatiskt av skattemyndigheten. Du behöver inte sända oss det skattekort du får.

Nya skatteprocenten börjar gälla i februari

Varje år i början av februari träder det i kraft nya skatteprocenter. I januari innehålls ännu skatt enligt föregående års procent.

Vi sänder vid årsskiftet både till dig och till skattemyndigheten uppgifter om det utbetalda pensionsbeloppet och den skatt som vi innehållit.

Ändringar i skatteprocenten som meddelats av beskattaren

Om det har skett ändringar i dina inkomster kan du beställa ett nytt skattekort från Skatteförvaltningen. Beställningen kan göras på adressen www.skatt.fi eller genom att ringa servicenumret 029 497 001.

För skattekortet behöver du uppgifter om beloppet av den pension som du får från oss, om dina övriga inkomster och innehållningar under innevarande år samt om eventuella avdrag. Skattemyndigheten sänder på din begäran pensionsskattekortet direkt till oss.

Om du så önskar kan vi innehålla mer skatt på din pension än ditt skattekort kräver. Kontakta i så fall oss på adressen pensionsutbetalningar@veritas.fi. Skriv i ditt meddelande vilken den önskade nya skatteinnehållningsprocenten är, vad du heter och när du är född. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi att du lämnar bort de fyra sista tecknen som ingår i din personbeteckning.

Beskattning av pension som betalas till utlandet

Om du bor utomlands fastställs beskattningen bland annat utifrån ditt medborgarskap och om din vistelse utomlands är tillfällig eller varaktig. Läs mer om utbetalningen av pension till utlandet.

Vanliga frågor: Beskattning av pension

Hur beskattas pensionen?

Arbetspensionerna är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Beskattningen av pension avviker från t.ex. beskattningen av löneinkomster gällande bland annat avdrag. Därför måste du be om ett skilt pensionsskattekort från skattebyrån efter att du fått ditt pensionsbeslut.

Om du får pension från oss kan du be skattebyrån att skicka ditt pensionsskattekort direkt till oss.