Indexhöjning av pension

Indexhöjning betyder att arbetspensionerna årligen i januari justeras med ett arbetspensionsindex så att de bevarar sitt värde.

Arbetspensionsindexet för år 2018 är 2548. Det innebär att fortlöpande pensioner höjs med 0,55 procent i januari 2018.

Det är Social- och hälsovårdsministeriet som årligen fastställer arbetspensionsindexet. Då indexet beräknas är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.