Indexhöjning av pension

Arbetspensionerna justeras årligen i januari med ett arbetspensionsindex så att de bevarar sitt värde.

Arbetspensionsindexet för år 2017 är 2534. Det innebär att fortlöpande pensioner höjs med 0,6 procent i januari 2017.

Det är Social- och hälsovårdsministeriet som årligen fastställer arbetspensionsindexet. Då indexet beräknas är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.