Pensionsutbetalning utomlands

Arbetspension kan även betalas från Finland till utlandet. Pensionstagarens medborgarskap spelar ingen roll.

Ålderspension, invalidpension och rehabiliteringsförmåner kan betalas till alla länder. 

Meddela oss dina konto- och adressuppgifter

För utbetalningen av pensionen behöver vi BIC-koden till din utländska bank, ditt kontonummer i internationell IBAN-form och din utlandsadress.

Vi betalar din pension via Danske Bank till det utländska konto du angett.

Du kan sända oss dina uppgifter genom att använda blanketten för ändring av bankkonto i balken nere på sidan. Kom ihåg att underteckna blanketten och betala portot om du skickar den från utlandet.

Meddela oss också om din utlandsadress ändras. Om vi inte får tag på dig per brev kan utbetalningen av din pension avbrytas.

Beskattning av pension som betalas till utlandet

Om du bor utomlands fastställs beskattningen bland annat utifrån ditt medborgarskap och om din vistelse utomlands är tillfällig eller varaktig.

En utlandsvistelse på under tre år plus flyttåret räknas vanligen som tillfällig. I detta fall omfattas pensionstagaren i regel av innehållningen i Finland.

En utlandsvistelse på tre år plus flyttåret räknas vanligen som varaktig. Pensionstagaren är då i regel begränsat skattskyldig i Finland. Pensionsskattekort för begränsat skattskyldiga får vi av skattemyndigheten.

För närmare information och anvisningar lönar det sig att kontakta Skatteförvaltningen på www.skatt.fi eller tfn 029 497 003.